Søke om førerkort

For å få førerkort må man sende søknad om førerkort (søknad for bil, moped og mc kan sendes elektronisk til: http://www.vegvesen.no/Forerkort/Tjenester/Soknad​

​For å få godkjent søknad om førerkort må man

  • fylle ​alderskravet​​
  • ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder,
  • fylle helsekravene og ha godkjent vandel (av politiet) første gang du søker om førerkort.​
Det er ingen utløpsdato på søknaden, men alle førstegangssøkere må ha godkjent vandel for å kunne gjennomføre teori- og praktisk prøve. Vandelsattesten innhenter Vegvesenet av politiet når noen søker om førerkort - og den er gyldig i 6 måneder. Siden Vegvesenets behandlingstid for slike søknader normalt er 1-2 uker bør man derfor vente til noen uker før man skal ta teoriprøven med å sende søknaden – slik at man ikke risikerer at vandelsattesten går ut før man er ferdig.


Innholdet leveres av Altomførerkortet.no. Klikk her for mer informasjon om førerkortet.