Test teoriprøve for bil gratis!

Denne gratis teoritesten består av 10 spørsmål. Etter at du har svart på alle spørsmål viser vi deg hvilke du besvarte rett eller feil.

Etter fullført test kan du enkelt kjøpe tilgang til alle spørsmål til Teori24.no. Vi har over fem hundre spørsmål for klasse B (bil) og du kan ta så mange tester (45 spørsmål per test) som du vil. I tillegg får du tilgang til skiltprøven.

Teoritestene til Teori24.no er basert på læreplanen til Statens vegvesen.

Start gratis teoriprøve